Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pobyty.cz

Přihlášení | Registrace

Obecné informace pro ubytovatele

 1. Tento portál je určen pro prezentaci a rezervaci pobytových v České republice. Informace, které jsou na tomto serveru mají pouze informativní charakter. Server pobyty.cz neručí za správnost, aktuálnost a úplnost zveřejněných informací.
 2. Provozovatel se zavazuje ke kontrole obsahu zveřejněných informací, před zobrazením na portálu a vyhrazuje si právo na odstranění obsahu bez předchozího upozornění.
 3. Veškeré služby poskytované registrovaným uživatelům mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Každý uživatel odpovídá za údaje, které vkládá na server, tzn. informace o pobytových balíčcích, ceníky a fotografie.
 4. V případě žádosti o zrušení registrace inzerenta nebo ubytovatele si provozovatel vyhrazuje právo tak učinit nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení/blokaci/úpravu registrace, popř. prezentovaného pobytového balíčku v případě prokazatelného porušení provozních podmínek serveru.
 6. Provozovatel portálu pobyty.cz je oprávněn po registraci ubytovatele předložit prostřednictvím e-mailu formulářový návrh podmínek o prezentaci a o užívání tohoto portálu.
 7. Provozovatel stránek se zavazuje řádně registrovaným ubytovatelům poskytnout údaje o případných hostech. Veškeré tyto zprávy jsou ohlašovány emailem na adresu zadanou při registraci. Tato objednávková služba je hrazená provizí dle sazebníku provozovatele stránek a to pouze v případě, že se ubytování realizovalo. Pokud rezervace byla úspěšná je ubytovatel povinnen uhradit provizi do 14 dnů od takové realizace na účet provozovatele stránek.
 8. Ubytovatel se zavazuje odsouhlasit rezervace v objektu bezodkladně nejpozdějí do 3 dnů od doručení e-mailu. V případě, že ubytovatel rezervaci ve stanovené lhůtě neodsouhlasí, má se za to, že ubytovatel s uplynulými rezervacemi souhlasí a je povinen uhradit fakturu na příslušnou provizi, která provozovateli náleží.

Registrace

 1. Registrace nového uživatele je na základě souhlasu této smlouvy o domluvené provizi z odsouhlasených uskutečněných pobytů poptávaných z našeho ubytovacího portálu.
 2. Každý nově registrovaný uživatel potvrzuje souhlas se zasíláním obchodních nabídek různého charakteru na svou uvedenou emailovou adresu.
 3. Každý nově registrovaný uživatel se zavazuje ke korektnímu a pravdivému vyplnění registračních údajů.
 4. Veškerá prezentace na serveru je zdarma pro všechny registrované uživatele, kteří mohou bezplatně využívat veškeré funkce uživatelského rozhraní s vyjímkou služeb premiových, jako např. přednostní výpisy, barevné zvýraznění nebo inzerce.

Vkládání a úprava ubytovacího zařízení

 1. Při vyplňování údajů o samotném ubytovacím zařízení se registrovaný uživatel zavazuje ke korektnímu, úplnému a pravdivému vyplnění.
 2. Vkládané fotografie a přílohy se musí jednoznačně vztahovat k prezentovanému ubytovacímu zařízení.
 3. Vkládání odkazů se záměrem prezentovat jiné servery obdobného charakteru je zakázáno. Pro tento druh prezentace lze využít placené inzerce.
 4. Počet vložených ubytovacích zařízení jednotlivého uživatele je neomezen.

Odpovědnost pobyty.cz

 1. Provozovatel portálu v žádném případě neručí a neodpovídá za škody přímé či nepřímé jakéhokoli druhu, způsobené nemravným chováním ubytovatele.
 2. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých informací vložených ubytovacích zařízení.
 3. Provozovatel je oprávněn poskytnout údaje registrace uživatele orgánům činným v trestném řízení.
 4. Provozovatel serveru pouze zajišťuje zprostředkování prezentace ubytovacích zařízení a nepřebírá zodpovědnost za vložené informace, fotografie a legálnost.
  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabírají účinnost dnem 1.1.2020