Pobyty.cz

Přihlášení | Registrace
Více
0

Jindřichohradecko

Jindřichohradecko leží při jihovýchodní hranici Čech v jihovýchodní části Jihočeského kraje, přičemž nejsevernější bod Rakouska objímá jak rozevřená dlaň. Je to velmi turisticky významná krajina plná vodních ploch a borových lesů na rovině, ale i smrkových lesů v kopcích České Kanady - jedno z nejčistčích míst u nás. Sousedí s Českobudějovickem na JZ, Táborskem na SZ, Pelhřimovskem na S, Jihlavskem na SV, Třebíčskem a Znojemskem na V.
K 1.1.2008 měl region rozlohu 1943,69 km2, správně byl členěn do 106 obcí (měst je zde 13, městysů 1 a vsí 92), žilo zde přes 92700 obyvatel, což znamená 48 obyvatel na km2.
Je to region průmyslově zemědělský se silně rozvinutým rybníkářstvím v západní části (Třeboňsko) a lesnictvím v kopcovité střední a východní části (Česká Kanada, Javořice) - region má největší koncentraci rybníků u nás, lesy jsou na 38 % plochy regionu. Průmysl je soustředěn do oblasti velkých měst a je převážně lehčího charakteru (potravinářský, textilní, zpracování dřeva, strojírenství). Zemědělství preferuje pěstování obilovin, brambor a pícnin, chov prasat a skotu. Z těžby surovin zde třeba jmenovat menší podíl těžby štěrkopísků, rašeliny a žáruvzdorných jílů.

 

HOROPIS 

Celý region spadá do provincie Česká vysočina, která zde zasahuje jedinou subprovincií - Českomoravskou. Ta zde zasahuje dvěma oblastmi - Českomoravská vrchovina a Jihočeské pánve. První jmenovaná se zde dělí na čtyři celky - Křemešnická, Křižanovská, Javořická a Javořická vrchovina : 
Křemešnická vrchovina leží na SV a ve středu a je to zde zvlněná krajina lesů, polí, luk, rybníků a sídel s výškami 500-600m;
Javořická vrchovina leží jako úzký pruh v JV části středu regionu a je to zde zalesněná kopcovitá krajina s výškami 600-830m;
Křižanovská vrchovina je pruh dále na JV (Dačicko, Slavonicko) a je to zde zvlněná krajina lesů, polí a luk s výškami 500-650m;
Jevišovické pahorkatina je to úzký pruh nejblíže u hranic se Znojemskem na JV a je to zde mírně zvlněná krajina polí s výškami kolem 480-520m.
Druhá jmenovaná oblast Jihočeské pánve zde zasahuje svým jedním celkem Třeboňská pánev : 
Třeboňská pánev leží na JZ a Z regionu a je to rovinatá, místy zvlněná krajiny plná vodních toků, rybníků a borových lesů s výškami 400-500m.

 

VODOPIS 

Od S k J zde prochází hlavní evropské rozvodí, západ regionu patří Vltavě a tedy povodí Labe (úmoří Severního moře), východní část regionu zase Dyji, Moravě a tedy povodí Dunaje (úmoří Černého moře). Krajina je protkána velkým množstvím přirozených i umělých vodních toků, které komplikovaně propojují největší koncentraci rybníků u nás. Západní část regionu odvodňuje nejznámnější vodácká řeka Lužnice směrem od JV k S, od Z k V do ní přitékají vody Jelením potokem, Velkou a Zlatou stokou, Tisým potokem. Ok V k Z do Lužnice vtékají Dračice (teče již Čekou Kanadou přes Rakousko zpět do Čech), Koštěnický potok (přitéka také z České Kanady), Nežárka (vytváří oblouk od SV k SZ) s množstvím svých zdrojnic (Žirovnice, Kamenice, Hamerský potok). Lužnici a Nežárku propojuje Nová řeka. JV části regionu spadají do povodí Dyje, a vody jsou odváděny na JV do této řeky a do Rakouska potokem Pstruhovec, Slanvonický, Bolínovský a Vojfířovský potok. Na Dačicku do Moravské Dyje tečou potoky od V k Z a na okrajích regionu mezi obcemi Budíškovice a Dešné sbírají vody přítoky Želetavky a odvádí je na JV do Dyje ve Vranovské přehradě na Znojemsku.
Západní část regionu patří do světoznámé rybníkářské oblasti - rovinné Třeboňské pánve se soustavou 2500 rybníků, mokřadů, rašelinišť a kanálů uprostřed polí, luk a borových lesů. Představuje největší plochu rybníků u nás (Rožmberk se 490 ha je největší v ČR). Střední a východní části leží v lesnaté (jehličnany) zvlněné krajině plné malých rybníků - Česká Kanada. Z vodních nádrží můžeme jmenovat v.n. Landštejn na Pstruhovci.

 

PŘÍRODA 

Krajina regionu má dvě hlavní přírodní lákadla - jednak západní rovinatou a teplou oblast plnou rybníků a borových lesů a jednak vyšší, chladnější, kopcovitou jehličnatými lesy porostlou krajinu České Kanady, která je méně obydlena a najdete zde také množství rybníků. SV a JV regionu pak zaujímají místa s mírně zvlněnou krajinou polí a luk s menšími sídly. Rybníky - to je CHKO Třeboňsko, která byla však vyhlášena až poté (1979), co tato oblast získala statut biosférické rezervace (1977 - první v ČR). Zamokřelé louky a rašeliniště jsou chráněny dle Ramsarské smlouvy, je to taktéž oblast ochrany ptactva. Česká Kanada - to je krajina přírodního parku, kde mezi jehličnatými lesy se skrývají na mírných kopcích balvany s mísami, viklany, kamenné skupiny žulových hornin, menší rybníky a mnoho vodních toků. Severně od nejsevernějšího bodu Rakouska a východně od CHKO Třeboňsko najdete přírodní park Homolka-Vojířov.

PAMÁTKY 


Málo lidnatý kraj nabídne každému milovníku romantiky a klidu místa, která může procházet pěšky či projíždět v sedle kola či koně. Jindřichův Hradec je městskou pam. rezervací. Najdete zde třetí nejrozsáhlejší zámecko-hradní komplex u nás, okresní muzeum v renesanční budově jezuitského semináře, které opatruje největší lidový mechanický betlém na světě - Krýzovy jesličky. Můžete si prohlédnout také síň E.Destinové, 60 m vysokou věž chrámu P.Marie ze 14.stol. (prochází jím 15. poledník), klášterní kostel sv.J.Křtitele s freskami, náměstí Míru s s gotickými, renesančními a barokními domy a sloupem, staré koželužské doma u Nežárky, ateliéry tapisérií gobelínských dílen. Ve městě začínají dvě úzkorozchodné tratě - směrem na sever vede do Obrataně trať přes mírně zvlněnou krajinu s lesy, loukami a políčky (je z r. 1906) a směrem na jih vede do Nové Bystřice od r. 1897 trať do České Kanady - kraje plné lesů a rybníků. Lázeňské město Třeboň vám nabídne k prohlídce památkově chráněný komplex se zámkem, hradbami a baštami, kostelem sv.Jiljí, klášterem augustiniánů s freskami a také nedaleko Schwarzenberskou novogotickou hrobku. Město je správním střediskem CHKO Třeboňsko a Biosférické rezervace. Slavonice vám ukáží nádherné starobylé náměstí s gotickou a renesanční zástavbou, podloubími a sgrafity, vysokou věží kostela s vyhlídkovým ochozem, katakomby pod městem či muzeum. V Dačicích navštivte renesančně-empírový zámek s parkem, muzeum a galerii nebo si zde uvědomte, že ve zdejší rafinerii cukru byl vyroben první kostkový cukr. Chlum u Třeboně vám ukáže barokní zámek a barokní poutní kostel, přístupné jsou také sklárny "Český křišťál"v okolí naleznete spoustu pískoven. V Nové Bystřici si prohlédněte zbytky opevnění s baštami, zámeček, kostel sv.Petra a Pavla s nástěnnými malbami, náměstí s renesančními a empírovými domy. Město je východištěm turistických tras do České Kanady. Ve Stráži nad Nežárkou zavítejte do zámečku, který vlastnila také E.Destinová. V Kardašově Řečici (je umístěno uprostřed rybníků) si prohlédněte kostel sv.J.Křtitele s dostupnou věží či zámeček v majetku řeholních sester. Městečko Lomnice nad Lužnicí se pochlubí gotickou kaplí, farním chrámem sv.J.Křtitele, starou radnicí v klasicistní úpravě a tradicí výroby proutěného zboží. Prohlédněte si skvost v podobě vodního zámku Červená Lhota s parkem a kaplí. Navštivte jeden ze tří románských hradů u nás - Landštejn, který je svou polohou vyhlídkou do okolních lesů České Kanady. Navštívit můžete také kostel v Blažejově a zříceninu Vítkova hrádku, románsko-gotický kostel v Budeči, barokní zámeček v Budíškovicích, staré tvrziště a gotický kostel v Cizkrajově, poutní kostel P.Marie v Mutné jako kopie Mont Seratu, gotický kostel v Číměři, kostel a zámek v Českém Rudolci, barokní zámeček Jemčina s oborou, římskokatolický kostel sv.Otitona v Deštné s kostelíkem u místních pramenů (výroba stolní vody)kostel sv.Jiljí ve Strmilově, galerii v Lásenici, kostel nejsv.Trojice v obci Klášter, zříceninu Dobrohoště u Budíškovic, gotický kostel a barokní faru v Suchdole nad Lužnicí, farní kostel sv.Václava v Novosedlech, kostel a renesanční zámeček v Pluhově Žďáru. Obec Popelín vám nabídne klasicistní kostel sv.Petra a pavla, panský dvůr se zámečkem a památník zrušení roboty (jediný u nás), dále navštivte most sv.J.Nepomuského v Jindřiši, kapli s barokním štítem v Záblatí, kostel sv.Šimona a Judy v Roseči.Nová Včelnice výletiště na řece Kameničce vám ukáže zámeček, kostel p.Marie. Ve velké Lhotě najdete památkově chráněný komplex dvou evangelických kostelů a dvou far, s vycházkovou trasou. V Kostelním Vydří si prohlédněte barokní poutní kostel, karmelitánský klášter, gotický kostel, barokní zámeček a zbytky renesanční tvrze. Staré Město pod Landštejnem vám nabídne klasicistní zámeček, gotickorenesanční kostel s barokní úpravou, kapli či obloukový most. Ve Studené si prohlédněte barokní domy, zámek z 18. stol. a kostel sv.Prokopa.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás!


Další články

Procházka po Písku
Jihočeský kraj

Českokrumlovsko
Jihočeský kraj